Učitavanje...
  • Advokatska kancelarija
    GLIŠIĆ
  • Attorneys at law
    GLIŠIĆ

O nama

Sedište Advokatske kancelarije “Glišić“ nalazi se u Beogradu, ali svoje usluge pruža širom Srbije i Crne Gore i specijalizovana je za pravno savetovanje u oblasti privrede.

Naše profesionalno postojanje koje je započeto još daleke 1946. godine, i naše bogato profesionalno iskustvo, kao i naša predanost kontinuiranom profesionalnom razvoju kao i naša fleksibilnost, omogućili su nam da svojim klijentima pružamo pravne usluge koje su im potrebne za ostvarenje njihovih poslovnih ciljeva u najraznovrsnijim privrednim oblastima kao i savete u cilju pravovremenog prepoznavanja i prevencije potencijalnih smetnji.
Naši klijenti svakodnevno preduzimaju poslovne aktivnosti koje su regulisane brojnim zakonima i drugim propisima.

Mi ih informišemo o sadržini takvih propisa kako bismo im pomogli da premoste i izbegnu svaku teškoću sa kojom bi se mogli susresti u svom poslovanju, i kako bi oni mogli da se usredsrede na uspešno obavljanje svoje delatnosti.
Prioriteti klijenta su i naši prioriteti; zato težimo da kontinuirano pratimo česte zakonodavne promene koje utiču na njihovo poslovanje. Osnovna vrednost naših usluga je savesna i neumorna usredsređenost na svakodobni najbolji interes svakog našeg klijenta, uz maksimalni lični i profesionalni integritet.
Prepoznatljivi smo u našoj struci po analitičnosti i opsežnom i praktičnom sagledavanju pravnih problema.

PRAKSA

U prethodne dve decenije naša kancelarija je uspešno pružala usluge pravnog i poslovnog konsaltinga i pravne podrške u raznim oblastima počev od privatizacije, izrade pravnih due diligence izveštaja za najrazličitije projekte, poreskog prava, sticanja prava na građevinskom zemljištu, analize vezane za pravno-urbanističke aspekte projekata kao i podršku u postupku pribavljanja potrebnih dozvola.

Stekli smo zavidna znanja i veštine u oblasti poslovnog, korporativnog i komercijalnog prava, statusnih promena, planiranja i izgradnje, poreskog planiranja, u oblasti transakcija u vezi sa nepokretnostima, oblasti urbanizma i investicija, ugovora, intelektualne svojine, kao i u zastupanju u građanskim i trgovinskim parnicama i postupcima pred trgovinskim arbitražama, kao i radnom, krivičnom pravu, i “opštoj praksi”.
Advokatska kancelarija Glišić ima i bogato iskustvo u odbrani pravnih i fizičkih lica u krivičnim postupcima za dela iz oblasti privrede. U pomenuta dela svrstaju se dela poreske utaje, prevare, pranja novca, zloupotrebe službenog položaja i slični prestupi u oblasti privrednog poslovanja.
Mi sprovodimo i detaljna interna ispitivanja poslovanja u smislu provere usklađenosti sa važećim propisima, koja imaju za cilj prepoznavanje postojanja rizika od krivične odgovornosti pravnih i fizičkih lica. Saznanje ili sumnja u izvršenje krivičnog dela u okviru pravnog lica može biti prepoznato pre ili nakon započinjanja istrage državnih organa. Pravilno utvrđenje obima i prirode radnji koje sankcioniše krivično zakonodavstvo je najsigurniji put za limitiranje krivičnopravne odgovornosti pravnog lica. Internim ispitivanjem poslovanja utvrđuju se relevantne činjenice o svim okolnostima koje mogu imati uticaj na tok krivičnog gonjenja, i obezbeđuju upravi i poslovodstvu pravnog lica osnovu za donošenje odgovarajućih odluka I preduzmanje odgovarajućih koraka, kao i za pripremu dokumentacije za dokazne postupke, i implementaciju mera za sprečavanje njihovog ponavljanja.

Pretežan obim naše pravne prakse stečen je na osnovu preporuka klijenata zadovoljnih našim uslugama.
Bilo da je klijent veliko pravno lice, međunarodna ili novoosnovana kompanija, preduzetnik ili fizičko lice, Advokatska kancelarija Glišić polaže veliku pažnju na redovnu komunikaciju sa klijentom, vodeći računa o tome da pravna usluga bude pružena efikasno, uz sagledavanje svih relevantnih informacija. .
Procesi pružanja usluga klijentima u našoj kancelariji osmišljeni su tako da nam omoguće da razumemo izričite, ali i prećutne potrebe, ciljeve, težnje i brige naših klijenata, da predvidimo očigledne i skrivene rizike i da formulišemo i implementiramo praktična rešenja zasnovana na zakonu, jednostavna za primenu i delotvorna u rešavanju određenog problema. .
Trudimo se da u složenim predmetima, čije rešavanje zahteva multidisciplinarni pristup, izađemo u susret potrebi klijenta za “objedinjenom” uslugom, pa u cilju pružanja zajedničke usluge i davanja sveobuhvatnog rešenja problema, obezbeđujemo saradnju sa stručnjacima iz raznih oblasti, čime se postižu i značajne uštede u troškovima. .
Pravne savete možemo dati na lokalnim jezicima i engleskom jeziku. Trajemo punih 70 godina i nastavićemo da budemo omiljeni pravni savetnici kojima se veruje. Zato je opravdano našu kancelariju odabrati za saradnju. .

PARTNERI I SARADNICI

KLIJENTI I REFERENCE


STRABAG AG, BAU HOLDING, Austria

www.strabag.com

STRABAG d.o.o. Beograd

www.strabag.com

VOJVODINA PUT a.d. Pančevo

www.strabag.com

PREDUZEĆE ZA PUTEVE a.d.
Zaječar

www.strabag.com

CRNAGORAPUT a.d. Podgorica

www.strabag.com

PUTEVI ČAČAK a.d. Čačak

www.strabag.com

SERBIA BROADBAND Srbija

www.sbb.rs

GREYSTONE & Co. Investment Bank USA

www.greyco.com

KIA MOTORS Serbia
www.kiaauto.co.rs

WIRELESS MEDIA Serbia

www.wm.co.rs

www.mtsmondo.com

ERMA PHARAMACEUTICALS Srbija


www.erma.co.rs

RAPID AD Beograd
www.rapid.co.rs

KOMPANIJA SLOBODNA ZONA „BEOGRAD“ AD

www.szb.co.rs

AUTOPROMET, Srbija

www.autopromet.rs

PRIGAN HOLDINGS, DENISRA, Israel

www.priganholdings.com

STADLUX REALESTATE

ROSS SOUTH EAST EUROPE, Luxemburg

INEX LUSS EQUIPMENT – LUSS INVESTMENT, Beograd

www.luss.rs

MILLENIUM TEAM Beograd


www.millenniumteam.rs

MILLENIUM PROPERTIES Beograd

NISSA a.d. Nišwww.nissa.ls.rs

MMM Ugostiteljstvo d.o.o. Niš

GLOBAL ENERGY PELLET d.o.o. Beograd

“DIRECT CAPITAL S” d.o.o. Beograd - Project CENTRAL GARDEN

www.centralgarden.rs

Karijera

Mi smo zainteresovani za pronalaženje izuzetnih pojedinaca koji bi se pridružili našem timu. Ukoliko vas zanimaju oblasti rada kojima se bavimo, i ukoliko imate vrhunske akademske i stručne kapacitete, pošaljite nam svoj CV sa pratećim pismom na office@glisic.rs

U izradi
Kontakt

TELEFONI

Tel: +381 11 630 46 36
Fax:+381 11 630 26 11
Adrese

Kancelarija 1
Jurija Gagarina 12a/5
Novi Beograd

Kancelarija 2
Trnska 1a, Beograd
Popuniti sva polja.